แคมไพโลแบคเตอร์

ติดเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ ก่อให้ เกิดอาหาร เป็นพิษได้ ต้องป้องกัน ตนเอง ให้ดี

ติดเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ เป็นเชื้อ แบคทีเรีย ชนิดหนึ่ง ที่เรียกได้ ว่าเป็น สิ่งที่ทำ ให้เกิด อาหารเป็น พิษได้เลย จากการที่ ร่างกาย ได้มี การรับเชื้อ ในการที่ รับประทาน อาหาร ไม่ปรุงสุก สุก ๆ ดิบ ๆ เข้าไป ดื่มน้ำ ที่มีเชื้อ โรคปนเปื้อน จนทำ ให้เกิด อาการ ไม่พึงประสงค์ ตามมาได้ ทำให้ ต้องรู้ เท่าทัน ของภาวะนี้ …

Continue reading