อาการสำลัก

ระวัง ตนเอง ให้ดี อย่าให้ เกิดอาการ สำลัก อันตราย รุนแรงถึง ขั้นเสียชีวิต

สำลัก เป็นอาการ ที่เมื่อมี สิ่งแปลกปลอม เข้าไปใน หลอดทางเดิน หายใจ ทำให้ ผู้ป่วย ไม่สามารถ หายใจได้ อย่างปกติ ทั้งนี้ ยังเป็นสิ่ง ที่มี ความอันตราย ไม่น้อยเลย นั่นเอง เพราะอาจ จะรุนแรง ถึงชีวิตอีก ทั้งยังมี โอกาส เกิดขึ้นได้ กับทุก ๆ คน หากใส่ใจ ตัวเอง ไม่มากพอ อาการ และสาเหตุ ของ สำลัก อาการที่ …

Continue reading