ปอดแฟบ 2

หลังผ่าตัด ให้สังเกต มีความเสี่ยง ปอดแฟบ อันตราย ต่อการ ใช้ชีวิต

ปอดแฟบ เป็นภาวะ ที่เกิดขึ้นได้ กับทุกเพศ ทุกวัย ในทางการ แพทย์กล่าว ได้ว่า เป็นการ ที่ถุงลม ในปอด เกิดการ ขยายตัว ขึ้นมา แต่ไม่ เต็มที่ จนทำ ให้เกิด อาการ ไม่พึงประสงค์ ตามมา จะพบว่า การหมุนเวียน ของก๊าซออกซิเจน และ ก๊าซคาร์บอนได ออกไซด์ จะไม่ สามารถ ทำได้ เช่นเดิม รุนแรง ถึงขั้น เสียชีวิตได้ โดยหลังจาก …

Continue reading