ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง 4

สังเกต ตัวเอง ให้ดี!! ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ส่งผล ต่อสุขภาพ ร้ายแรง

ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง เป็น ปัญหา ที่เกิดขึ้น ได้กับ ทุกคน เป็นการ ที่ร่างกาย ได้มี น้ำตาล กลูโคส ในเลือด ที่สูงมาก เกินกว่า ปกติ ในมาตรฐาน ที่เกิน 100 มิลลิกรัม ต่อ เดซิเบล แล้วยัง มีความ เสี่ยงมาก ที่จะ ตรวจเจอ ว่าจะ ป่วยเป็น โรคเบาหวาน ซึ่ง ปกติ แล้วจะ มีการ ตรวจระดับ น้ำตาล …

Continue reading