กาฬโรค 2

ไม่อยาก ป่วยเป็น กาฬโรค โรคระบาด ที่รุนแรง ต้องรู้ เท่าทัน!!

กาฬโรค เป็นโรค ที่เกิด มาแล้ว ส่งผล กระทบ ต่อการ ใช้ชีวิต ที่อยาก ให้รู้ เท่าทัน มากที่สุด เป็นการ ระบาด ของโรค ที่เรียกว่า รุนแรง มาก โดยจะ มีการ ติดต่อ มาจากสัตว์ ที่พา ไปสู่ คนได้ ทางการ แพทย์กล่าว ได้ว่า เป็นโรค ชนิดหนึ่ง ที่มา จากเชื้อ แบคทีเรีย ที่มี ชื่อว่า …

Continue reading