ไส้เลื่อนกระบังลม

ยิ่งอายุ มากขึ้น ยิ่งเสี่ยง ไส้เลื่อนกระบังลม ต้องหมั่น ตรวจสุขภาพ

ไส้เลื่อนกระบังลม เป็นปัญหา สุขภาพ ที่เกิด ขึ้นได้ ในทางการ แพทย์กล่าว ได้ว่า การที่ อวัยวะ ในท้อง คือ กระเพาะ อาหาร ในส่วน ด้านบน จะมี การเคลื่อน ไปอีก ที่หนึ่ง ไปที่ กระบังลม ในระยะ แรกไม่ได้ รุนแรง จะไม่ แสดงอาการ ใดออกมา แต่เมื่อใด ที่รุนแรง จะเกิด อาการ ไม่พึง ประสงค์ขึ้น ที่พบได้ …

Continue reading