โรคหลอดลมโป่งพอง 4

โรคหลอดลมโป่งพอง อันตราย รุนแรง ถึงขั้น เสียชีวิต ส่งผล เสียต่อ ทางเดิน หายใจ

โรคหลอดลมโป่งพอง เป็น ภาวะ ที่เกิด ขึ้นมา ได้กับ ทุกคน อันตราย ถึงขั้น เสียชีวิต ได้เลย ในทาง การแพทย์ กล่าว ได้ว่า เป็นการ ที่หลอดลม ได้เกิด การเสียหาย ขึ้นมา แบบถาวร ได้ ในสิ่ง ที่ตาม มาแน่นอน ว่าจะ ต้องเป็น เชื้อแบค ทีเรีย รวมไป ถึงสาร คัดหลั่ง ที่เกิด การสะสม อยู่ใน …

Continue reading