เยื่อหุ้มสมองอักเสบ 2

เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ต้องได้ รับการ รักษา ทันที อันตราย ร้ายแรง กว่าที่คิด

เยื่อหุ้มสมองอักเสบ เป็นโรค ที่เกิด ขึ้นได้ กับ ทุกเพศ ทุกวัย โดยมี การที่ ติดใน ส่วนของ เชื้อมัน ขึ้นมา โดย แนวโน้ม ที่อาจ เกิดมา จากการ ติดเชื้อ ไวรัส เชื้อรา ในส่วน ที่ได้ หุ้มรอบ สมอง เอาไว้ รวมไป ถึง ไขสันหลัง และ มีการ ติดเชื้อ แบคทีเรีย จนทำ ให้เกิด …

Continue reading