คันตา

รู้เท่าทัน!! คันตา เกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่พบได้

คันตา เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ที่เราต้องรู้เท่าทันให้ได้ เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นเพศใดอายุเท่าใด ถ้าหากว่าเกิดอาการรุนแรงขึ้นมา จะต้องมีการพบแพทย์ให้ไวที่สุด อาการและสาเหตุของภาวะ คันตา อาการที่เกิดขึ้น ตาแฉะ ตาแดง เปลือกตาแดง มีความเจ็บตา ปวดตา มีความระคายเคืองต่อดวงตา เหมือนกับมีเศษผงมาอยู่ในดวงตา เกิดจุดเลือดขึ้นมา มองเห็นภาพต่าง ๆ ไม่ชัดเจน ทั้งนี้อาจเกิดจากการที่มีความอักเสบขึ้นมาในเปลือกตา จะเกิดเป็นตุ่มเล็กขึ้นมาได้ ทำให้รู้สึกมีความรำคาญ แล้วเกิดการเกาหรือมีการขยี้ตาอยู่บ่อยครั้งมากขึ้น จนเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงสาเหตุของภาวะนี้ ในกรณีแรกจะเกิดจากอาการแพ้ ทำให้เกิดอาการคันตาหรือที่บริเวณเปลือกตาขึ้นมาได้ ในกรณีที่เกิดจากตาล้า เป็นการใช้สายตาเป็นระยะเวลานาน จนทำให้เกิดอาการแสบร้อนขึ้นมาที่ดวงตาได้ มีอาการคันตา เพราะสายตาไม่ได้มีการพักผ่อน และแสดงอาการอื่นร่วมด้วย เช่น ตามัว …

Continue reading