กลุ่มอาการประสาทมือชา 4

กลุ่มอาการประสาทมือชา สัญญาณ เตือนอันตราย ที่ต้องรู้ เท่าทัน

กลุ่มอาการประสาทมือชา เป็นปัญหา ที่เกิดขึ้น ได้กับ ทุกคน ในทางการ แพทย์กล่าว ได้ว่า เป็นการที่ เส้นประสาท มีเดียน ซึ่งเป็นส่วน ของเส้น ประสาทหลัก ของมือ ที่มีการ บีบอัด หรือเกิดการ กดทับกัน ขึ้นมาที่ ในข้อมือ จนทำให้ โครงสร้างมือ เกิดความ ผิดปกติขึ้น หรือบางราย อาจเกิด จากการ ใช้งานมือ ที่ไม่ถูกวิธี ทำให้เกิด อาการ ต่าง ๆ ที่ไม่พึง …

Continue reading