กระดูกไหปลาร้าหัก

ร่างกาย บาดเจ็บ รับแรง กระแทก รุนแรง ให้สังเกต ตนเอง เสี่ยงต่อ กระดูกไหปลาร้าหัก

กระดูกไหปลาร้าหัก เป็นปัญหา ที่เกิดขึ้น มาแล้ว กระทบต่อ การดำเนินชีวิต ในทางการ แพทย์กล่าว ได้ว่า เป็นการได้ รับความ บาดเจ็บขึ้น มาในส่วน ของกระดูก ที่เกิดการ เชื่อมระหว่าง กระดูกใน ส่วนของ หน้าอกที่ อยู่ในส่วน ด้านบน แล้วในส่วน ของหัวไหล่ด้วย ส่วนใหญ่แล้ว จะเกิด จากการ ได้รับ อุบัติเหตุ มีการได้ รับแรง กระแทก ขึ้นมา จนทำให้ กระดูก ส่วนนี้ …

Continue reading