สารอาหารทะเล3

สารอาหารทะเล มีอะไรบ้าง

     ส่งผลทั้งดี และไม่ดี กับร่างกาย ของมนุษย์ ซึ่ง สารอาหารทะเล จะเกิดจาก ปฏิกิริยา ระหว่าง สารอาหาร และปฏิกิริยา ของส่วน ประกอบ อาหาร ที่จะออกฤทธิ์ ทางชีวภาพ ซึ่งจะเป็น ตัววัด คุณภาพ ได้เลยว่า เป็นประโยชน์ หรือไม่ สารอาหาร จากอาหาร ทะเล ยกตัวอย่าง เช่น โปรตีน วิตามิน และธาตุ ไคติน ไคโทซาน กรดอะมิโน เป็นต้น …

Continue reading