โรคตาแห้ง

โรคตาแห้ง ส่งผลเสีย ต่อการ มองเห็น ใช้ชีวิต ได้ยาก ลำบาก

โรคตาแห้ง คือ ภาวะ ที่มี ความผิด ปกติ เกิดขึ้น ที่บริเวณ ในดวงตา ซึ่ง ร่างกาย ไม่มี การผลิต น้ำตา ออกมา หรือก็ คือร่างกาย มีการ ผลิตน้ำตา ที่ไม่ เพียงพอ ที่จะ ทำให้ ตามี ความชุ่มชื้น การที่ ในดวงตา มีน้ำ ไม่พอ นั้นก็ เหมือนกับ ว่าดวงตา ขาดสิ่ง ที่คอย ป้องกัน …

Continue reading