กลุ่มอาการ TOS 2

อย่าปล่อย ละเลย เด็ดขาด กลุ่มอาการ TOS เกิดขึ้น ได้กับ ทุกคน

กลุ่มอาการ TOS เป็น ภาวะ ที่เกิดขึ้น มาได้ ไม่ว่า จะเป็น เพศใด อายุ เท่าใด หรือจะ เรียกกัน ว่ากลุ่ม อาการ ทีโอเอส ในทางการ แพทย์กล่าว ได้ว่า เป็นการ ที่เกิด ความกด ทับขึ้น มาใน เส้นเลือด และใน ส่วนของ เส้นประสาท โดยเริ่ม ตั้งแต่ ในช่วง ต้นคอ กับช่วง รักแร้ ต่อเนื่อง …

Continue reading