อาการโรคดักแด้

โรคดักแด้ พบได้บากในปัจจุบันนี้ แต่ไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นไม่ได้ ปัญหาสุขภาพร้ายแรงที่ต้องรักษา

โรคดักแด้ เป็นอีกหนึ่งโรคที่มีความร้ายแรงและจะเกิดขึ้นกับเด็กเล็ก ซึ่งทำให้มีความเจ็บปวดทรมานในบริเวณผิวหนังทั่วทั้งร่างกาย  ซึ่งเป็นโรคที่เกิดมาจากพันธุกรรม มีผิวหนังที่เปราะบาง ทั้งนี้ยังมีภูมิคุ้มกันที่ต่ำกว่าทั่วไป รวมไปทั้งยังอาจจะมีปัญหาในเรื่องของระบบการทำงานต่าง ๆ ของร่างกายได้ด้วยเช่นกัน แต่ทว่าก็มีผู้ป่วยบางท่านที่อาจจะมีอาการต่าง ๆ แสดงและเกิดขึ้นในตอนที่เข้าสู่ช่วงวัยรุ่นแล้ว ดังนั้นควรการที่เห็นว่ามีเด็กเล็กเป็นโรคนี้ ควรที่จะทำการรักษาต่อที่โรงพยายามหลังจากคลอดทันที อาการและสาเหตุของ โรคดักแด้ อาการที่เกิดขึ้น โดยทั่วไปตามปกติแล้วจะเกิดอาการที่ตัวแดงขึ้นมา แล้วเกิดเป็นแผลพองตามร่างกาย ยิ่งในส่วนไหนที่มีผิวเปราะบาง ทำให้หลุดได้ง่าย มีความลอกง่ายตามไปด้วย อีกทั้งยังจะเห็นว่าผิวหนังเกิดการตกสะเก็ดไปทั้งร่างกาย ส่งผลให้เกิดอาการเจ็บผิว แสบ มีความแห้งตึงและเกิดการหดตัว ส่งผลให้ผู้ป่วยตาปลิ้นได้ รวมไปถึงอาการปากปลิ้นร่วมด้วย ในบางชนิดอาจเกิดแผลที่เยื่อเมือก และในอวัยวะภายในร่วมด้วย สาเหตุของภาวะนี้ เกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม โดยยีนที่ถ่ายทอดมา ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ หรือเรียกว่ามิวเทชัน …

Continue reading