ลำไส้อุดตัน 4

ลำไส้อุดตัน ต้องรีบ พบแพทย์ โดยด่วน อาจนำไป สู่ภาวะ แทรกซ้อน รุนแรง

ลำไส้อุดตัน คือภาวะที่ ร่างกายของ ผู้ป่วยมี การอุดตัน เกิดขึ้นใน บริเวณ ลำไส้ ซึ่งลำไส้ ก็มีการ บีบตัวที่ แน่นเกินไป จนทำให้ อาหารและ ของเหลว ไม่สามารถ เคลื่อนผ่าน ไปได้อย่าง ที่ควร จะเป็น หากรู้สึก ไม่ดีแล้ว นั้นควรที่ จะไป พบแพทย์ เพราะถ้า ปล่อยไว้ เช่นนี้อาจ จะก่อ ให้เกิด ภาวะอื่น ๆ ที่แทรกซ้อน มาทำให้ อันตราย …

Continue reading