ม้ามแตก 1

ม้ามแตก อันตราย ถึงชีวิต ต้อง รักษา ทันที

ม้ามแตก เป็น ปัญหา ที่ไม่ใช่ เรื่อง เล็กน้อย ไม่ใช่ เรื่องไกล ตัวแต่ อย่างใด ในทาง การแพทย์ กล่าว ได้ว่า เป็นการ ที่เปลือก หุ้มม้ามแตก มา หรือ ในบาง รายเกิด การฉีก ขาดขึ้น มาได้ ส่งผล ให้เกิด เลือดไหล ออกมา อยู่ใน ท้อง จนทำ ให้เกิด อาการ ปวดท้อง หนักมาก …

Continue reading