มดลูกโต

ผู้หญิง สังเกต ตนเอง!! มดลูกโต อันตราย กว่าที่คิด อาจเกิด ภาวะ แทรกซ้อน ที่อันตราย

มดลูกโต เป็นภาวะ ที่เกิดได้ กับผู้หญิง ทุกคน ในทางการ แพทย์กล่าว ได้ว่า เป็นการที่ มดลูก ได้มีการ ขยายตัว มากกว่า ปกติ ที่ล้วนแล้ว เกิดขึ้นได้ หลายสาเหตุ อย่างมาก ไม่ว่าจะ เป็นการ ตั้งครรภ์ เกิดมะเร็ง มีเนื้องอก ขึ้นมา และอื่น ๆ ที่ล้วนแล้ว จะทำให้ รู้สึกไม่ สบายตัว ขึ้นมาได้ แล้วเมื่อ เกิดภาวะนี้ ขึ้นมาอาจ มีภาวะ …

Continue reading