ท่อน้ำตาอุดตัน 2

ระคาย เคืองต่อ ดวงตา ท่อน้ำตาอุดตัน เกิดขึ้น ได้กับ ทุกคน ไม่ควร มองข้าม!!

ท่อน้ำตาอุดตัน เป็นภาวะ ที่เกิดขึ้น ได้กับ ทุกคน ไม่ควร ที่จะ มองข้าม ถึงปัญหา นี้โดย เด็ดขาด ในทางการ แพทย์กล่าว ได้ว่า เป็นการ ที่ท่อน้ำตา ได้เกิด การอุด ตันมา ที่เกิด ขึ้นมา ได้ใน บางส่วน หรือ อาจเกิด ขึ้นมา ได้ทั้งหมด ทำให้ เกิดอาการ ต่างๆ ที่ไม่ พึงประสงค์ ขึ้น ที่พบ ได้บ่อยมาก …

Continue reading