ต่อมอะดีนอยด์โต 3

เกิดขึ้นได้ อย่างไม่ คาดคิด ต่อมอะดีนอยด์โต ส่งผลต่อ การหาย-การนอน

ต่อมอะดีนอยด์โต คือภาวะ ที่มีโอกาส เกิดขึ้นได้ กับทุกคน ในช่วงวัยเด็ก ซึ่งภาวะนี้ จะส่งผล ต่อร่างกาย ของผู้ป่วย คือ เริ่มมี ปัญหา ในส่วน ของระบบ หายใจ และ ระบบภูมิคุ้มกัน หากมี การผิดปกติ ของต่อม อะดีนอยด์ ก็จะทำ ให้ร่างกาย นั้นมี การป้องกัน เชื้อโรค แบททีเรียที่ ต่ำลง ทั้งนี้ หากลูกหลาน ของท่าน มีอาการ ที่ตรงกับ โรค …

Continue reading