คลื่นไส้ 2

คลื่นไส้ ปัญหาที่ เกิดขึ้น บ่อยครั้ง อาจเป็น สัญญาณ เตือนโรคร้าย

คลื่นไส้ เป็นปัญหา ทางสุขภาพ ที่เกิดขึ้นมา อยู่บ่อยครั้ง ที่มา รบกวน จิตใจ และ การดำเนิน ชีวิต อย่างมาก ในทางการ แพทย์กล่าว ได้ว่า เป็นการที่ อึดอัดอยู่ ในท้อง จนทำให้ รู้สึกว่า อยากจะ อาเจียน ออกมา สามารถ เกิดอาการนี้ ขึ้นมาแบบ ฉับพลันได้ หรือเกิดขึ้น มาแบบเรื้อรัง ขึ้นอยู่กับ ผู้ป่วย เมื่อใดที่มี อาการนี้นาน แล้วทำให้ รู้สึกว่า …

Continue reading