โรคหลอดลมโป่งพอง 4

โรคหลอดลมโป่งพอง อันตราย รุนแรง ถึงขั้น เสียชีวิต ส่งผล เสียต่อ ทางเดิน หายใจ

โรคหลอดลมโป่งพอง เป็น ภาวะ ที่เกิด ขึ้นมา ได้กับ ทุกคน อันตราย ถึงขั้น เสียชีวิต ได้เลย ในทาง การแพทย์ กล่าว ได้ว่า เป็นการ ที่หลอดลม ได้เกิด การเสียหาย ขึ้นมา แบบถาวร ได้ ในสิ่ง ที่ตาม มาแน่นอน ว่าจะ ต้องเป็น เชื้อแบค ทีเรีย รวมไป ถึงสาร คัดหลั่ง ที่เกิด การสะสม อยู่ใน …

Continue reading
ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง 4

สังเกต ตัวเอง ให้ดี!! ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ส่งผล ต่อสุขภาพ ร้ายแรง

ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง เป็น ปัญหา ที่เกิดขึ้น ได้กับ ทุกคน เป็นการ ที่ร่างกาย ได้มี น้ำตาล กลูโคส ในเลือด ที่สูงมาก เกินกว่า ปกติ ในมาตรฐาน ที่เกิน 100 มิลลิกรัม ต่อ เดซิเบล แล้วยัง มีความ เสี่ยงมาก ที่จะ ตรวจเจอ ว่าจะ ป่วยเป็น โรคเบาหวาน ซึ่ง ปกติ แล้วจะ มีการ ตรวจระดับ น้ำตาล …

Continue reading
ม้ามแตก 1

ม้ามแตก อันตราย ถึงชีวิต ต้อง รักษา ทันที

ม้ามแตก เป็น ปัญหา ที่ไม่ใช่ เรื่อง เล็กน้อย ไม่ใช่ เรื่องไกล ตัวแต่ อย่างใด ในทาง การแพทย์ กล่าว ได้ว่า เป็นการ ที่เปลือก หุ้มม้ามแตก มา หรือ ในบาง รายเกิด การฉีก ขาดขึ้น มาได้ ส่งผล ให้เกิด เลือดไหล ออกมา อยู่ใน ท้อง จนทำ ให้เกิด อาการ ปวดท้อง หนักมาก …

Continue reading