ท่อน้ำตาอุดตัน 2

ระคาย เคืองต่อ ดวงตา ท่อน้ำตาอุดตัน เกิดขึ้น ได้กับ ทุกคน ไม่ควร มองข้าม!!

ท่อน้ำตาอุดตัน เป็นภาวะ ที่เกิดขึ้น ได้กับ ทุกคน ไม่ควร ที่จะ มองข้าม ถึงปัญหา นี้โดย เด็ดขาด ในทางการ แพทย์กล่าว ได้ว่า เป็นการ ที่ท่อน้ำตา ได้เกิด การอุด ตันมา ที่เกิด ขึ้นมา ได้ใน บางส่วน หรือ อาจเกิด ขึ้นมา ได้ทั้งหมด ทำให้ เกิดอาการ ต่างๆ ที่ไม่ พึงประสงค์ ขึ้น ที่พบ ได้บ่อยมาก …

Continue reading
โรคหลอดลมโป่งพอง 4

โรคหลอดลมโป่งพอง อันตราย รุนแรง ถึงขั้น เสียชีวิต ส่งผล เสียต่อ ทางเดิน หายใจ

โรคหลอดลมโป่งพอง เป็น ภาวะ ที่เกิด ขึ้นมา ได้กับ ทุกคน อันตราย ถึงขั้น เสียชีวิต ได้เลย ในทาง การแพทย์ กล่าว ได้ว่า เป็นการ ที่หลอดลม ได้เกิด การเสียหาย ขึ้นมา แบบถาวร ได้ ในสิ่ง ที่ตาม มาแน่นอน ว่าจะ ต้องเป็น เชื้อแบค ทีเรีย รวมไป ถึงสาร คัดหลั่ง ที่เกิด การสะสม อยู่ใน …

Continue reading