ไอโอดีน3

ไอโอดีน ควรได้รับ ปริมาณ เท่าไหร่ ต่อวัน

สำหรับ ไอโอดีน ร่างกาย ของเรานั้น ควรจะได้ รับที่ปริมาณ 35 ถึง 150 ug ต่อวัน เรียกได้ว่า ต้องการ เพียงแค่ นิดเดียว เท่านั้น เพราะ ว่าในร่างกาย ของเราจะ มีอยู่ ประมาณ 25 ถึง 50 มิลลิกรัม นั่นเอง จะอยู่ ในรูป thyroglobulin ในต่อมไทรอยด์ ซึ่งถ้า หากว่า ใครที่ขาด ก็จะส่ง ผลให้เป็น โรคคอหอยพอก ซึ่งจะเป็น องค์ประกอบ ของฮอร์โมน ไทรอกซิน จะควบคุม เมแทบอลิซึม ของร่างกาย

ไอโอดีน มีการ ดูดซึม อย่างไร

ไอโอดีน4

     ไอโอดีนนั้นจะมี การดูดซึม ในรูปแบบ ของร่างกาย จะได้รับ มาใน รูปของ เกลือไอโอไดด์ และจะมี สารประกอบ อินทรีย์ ซึ่งร่างกาย จะดูดซึม ในรูป ของเกลือ ไอโอไดด์ และจะขนย้าย ในรูปของ ไอโอไดด์ อิสระ และสุดท้าย จะมารวมตัว กับโปรตีน ซึ่งจะ เรียกว่า protein bound iodine และ PBI จะใช้ ชี้วัดการ ทำงานของ ต่อมไทรอยด์ได้ เรียกว่า เป็นแร่ธาตุ หนึ่งชนิด ที่มี ความสำคัญ มากๆ ต่อร่างกาย เนื่องจากว่า ร่างกาย ของเรานั้น จำเป็น และไม่ สามารถ ขาดได้ ที่สำคัญ ไม่สามารถ สังเคราะห์ ขึ้นมาเองได้ เราจึงจะ สามารถ รับได้ จากการรับประทาน อาหาร เท่านั้น

     ซึ่ง ไอโอดีนจะมี ประโยชน์ มากมาย เพราะจะ ช่วยในการ เจริญเติบโต ของต่อมไทรอยด์ เป็นปกติ จะช่วย พัฒนาสมอง ให้เรานั้น

รู้สึก กระปี้กระเป่า กระฉับกระเฉง ช่วยบำรุง ทำให้ร่างกาย มีพลังงาน กระตือรือร้น และ ช่วยส่งเสริม ให้ระบบ ขับถ่าย เป็นไป อย่างปกติ

ช่วยบำรุง เส้นผมต่างๆ รวมถึง ผิวพรรณ ให้มี ความแข็งแรง ควบคุม การทำงาน ของระบบ ประสาท และกระตุ้น ให้การทำงาน ของหัวใจ

เป็นปกติ           

ไอโอดีนเมแทบอลิซึม อย่างไร

ไอโอดีน

      จะทำการ รวมตัว กับกรดอะมิโน มิโนไทโรซีน โดย 1 โมเลกุล ของ ไทโรซีน ก็จะทำ การจับกับ 4 โมเลกุล ของไอโอดีน จะเรียกว่า thyroxin hormone และ จะกระตุ้น โดย thyroid stimulating hormone แหล่งที่พบ ก็จะพบ ตามอาหาร ทะเลทุกชนิด และ

เกลืออนามัย ที่จะมี การเติมไอโอดีน ในอัตราส่วน คือ 1:10,000 ส่วน

      ถ้าหากว่า ใครที่ขาด ก็จะส่ง ผลให้มี metabolism ต่ำลง เนื่องจาก ว่าขาด thyroxin hormone ซึ่งถ้าหาก ว่าใครที่ ขาดเป็น ระยะ

เวลานานๆ ก็จะทำให้ เกิดโรค คอหอยพอก นั่นเอง ในเด็ก วัยเจริญ จะส่งผล ต่อสมอง ถ้าหากว่า ขาดก็จะ ทำให้เป็น โรคปัญญาอ่อน

ไอโอดีน2

ซึ่งจะมี ความสามารถในการเรียนรู้ต่ำ และเจริญเติบโตช้า มีลักษณะตัวแคระแกร็น เรียกว่า cretinism อาหารบางอย่าง เช่น

พืชตระกูลกะหล่ำปีดิบ จะมีสารพิษชื่อว่า goitrogen  แย่งจับกับ ไอโอดีนและทำให้ร่างกายขาด ซึ่งสารพิษนี้จะถูกทำลายด้วย

ความร้อน

เว็บสุขภาพดี ส่งเสริมร่างกายให้ดี พร้อมแนะนำข้อมูลที่ครบถ้วน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *