กาฬโรค 2

ไม่อยาก ป่วยเป็น กาฬโรค โรคระบาด ที่รุนแรง ต้องรู้ เท่าทัน!!

กาฬโรค เป็นโรค ที่เกิด มาแล้ว ส่งผล กระทบ ต่อการ ใช้ชีวิต ที่อยาก ให้รู้ เท่าทัน มากที่สุด เป็นการ ระบาด ของโรค ที่เรียกว่า รุนแรง มาก โดยจะ มีการ ติดต่อ มาจากสัตว์ ที่พา ไปสู่ คนได้ ทางการ แพทย์กล่าว ได้ว่า เป็นโรค ชนิดหนึ่ง

ที่มา จากเชื้อ แบคทีเรีย ที่มี ชื่อว่า เยอร์ซีเนีย เพสติส นั่นเอง ในส่วน มากแล้ว จะเกิด การแพร่ ระบาด เยอะใน เขตพื้นที่ ที่ชนบท ในแอฟริกา เอเชีย และ อีกหลาย พื้นที่ ถ้าหาก ว่าท่านใด ที่ไม่ อยากประสบ ปัญหา ที่ก่อ ให้เกิด โรคนี้ มาติดตาม ข้อมูล ดีๆ กัน

อาการ และ สาเหตุ ของ กาฬโรค

กาฬโรค 3

อาการ ที่เกิดขึ้น จะมี การแบ่ง ออกเป็น ทั้งหมด 3 ชนิด ด้วยกัน โดยจะ มีกาฬโรค ที่เกิด จากต่อม น้ำเหลือง ในอาการ ที่พบ เช่น จะมี

ไข้ขึ้น หนาวสั่น ปวดศีรษะ ไม่มีแรง เพลีย เหนื่อยง่าย ต่อม น้ำเหลือง บวมใน ร่างกาย ไม่ต่ำกว่า หนึ่งจุด อาจเกิด ที่รักแร้ คอ ต่อมา ในกรณี กาฬโรคปอด จะเกิด อาการ ต่างๆ

เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปอดบวม รวดเร็ว มาก ไอ หายใจตื้น เจ็บ หน้าอก มีน้ำมูก ถ้าหาก ว่ารุนแรง มากจะ มีเลือดปน มาด้วย สุดท้าย

จะเป็น ในกรณี ที่ติดเชื้อ ในกระแส เลือด โดย ผู้ป่วย จะมี อาการ เหนื่อยง่าย เพลีย ปวดท้อง อาเจียน เกิดเลือด ออกมา ในบริเวณ

ผิวหนัง หรืออาจ เกิดที่ อวัยวะ อื่นๆ ได้ใน ร่างกาย มีเนื้อ เยื่อใน ร่างกาย ที่เปลี่ยน สีปกติ เป็นสีดำ หรือ บางราย เนื้อตาย ได้เลย

กาฬโรค 4

สาเหตุ ที่เกิดขึ้น หลักๆ แล้วมา จากเยอร์ซีเนีย เพสตส ที่เป็น เชื้อแบคทีเรีย อันตราย มาก จะอยู่ ในสัตว์ ฟันแทะ เป็นส่วนใหญ่ สามารถ

แพร่เชื่อ ถึงคน ได้ อีกทั้ง ยังมี ปัจจัย ที่ทำ ให้เกิด โรคนี้ อยู่หลาย ประการ

เช่น อาชีพ ผู้ที่ เป็น สัตวแพทย์ ผู้ที่ ต้องอยู่ กับสัตว์ มาก เลี้ยงสัตว์ ทีมแพทย์ จะมี ความเสี่ยง ต่อการ ติดเชื้อ ผู้ที่ ชอบทำ กิจกรรม

ในการล่า สัตว์ ปีนเขา โดยใน เขตพื้นที่ ที่มีสัตว์ อาจมี เชื้ออยู่ ด้วย เป็นผู้ ที่อยู่ พื้นที่ ที่มี การระบาด ของโรค ทำให้ มีความ เสี่ยงต่อ การติดเชื้อ

กาฬโรคแนวทาง การรักษา

กาฬโรค

แนวทาง การรักษา จะต้อง รักษา ทันที เพื่อให้ มีการ ฟื้นตัว ได้ไว และ ทางแพทย์ จะมี การให้ ยาปฏิชีวนะ  มีการ ให้สา รน้ำเข้า ไปใน

หลอดเลือด ดำ มีการให้ออกซิเจน ขึ้นอยู่กับความรุนแรงในอาการของผู้ป่วย

กาฬโรคเป็นโรคที่อันตรายและน่ากลัวมาก อาจทำให้การใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปอย่างถาวร เพราะฉะนั้นต้องระวังตนเอง ไม่ให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้ขึ้นมา

เว็บสุขภาพดี ส่งเสริมร่างกายให้ดี พร้อมแนะนำข้อมูลที่ครบถ้วน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *