เยื่อหุ้มสมองอักเสบ 2

เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ต้องได้ รับการ รักษา ทันที อันตราย ร้ายแรง กว่าที่คิด

เยื่อหุ้มสมองอักเสบ เป็นโรค ที่เกิด ขึ้นได้ กับ ทุกเพศ ทุกวัย โดยมี การที่ ติดใน ส่วนของ เชื้อมัน ขึ้นมา โดย แนวโน้ม ที่อาจ เกิดมา จากการ ติดเชื้อ ไวรัส เชื้อรา ในส่วน ที่ได้ หุ้มรอบ สมอง เอาไว้ รวมไป ถึง ไขสันหลัง และ มีการ ติดเชื้อ แบคทีเรีย จนทำ ให้เกิด อาการ ต่างๆ ที่ไม่ พึงประสงค์ ขึ้นมา ยิ่งใน เด็กอ่อน จะยิ่ง พบมาก ไปจน ถึงวัย ผู้ใหญ่ ที่มี โอกาส เกิดขึ้น ได้เช่นกัน ต้อง ทำการ รักษา ทันที ไม่เช่น นั้นจะ อันตราย ถึงชีวิต ได้เลย ทีเดียว

อาการ และ สาเหตุ ของ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ

เยื่อหุ้มสมองอักเสบ 3

อาการที่ เกิดขึ้น โดยจะ แสดงอาการ ได้ชัดเจน เมื่อได้ ผ่านไป แล้ว 2 วัน ไปจน ถึง 3 วัน แต่ใน ผู้ป่วย บางหลาย ผ่านไป ไม่ถึง วันจะ

แสดงอาการ ออกมา แล้ว โดย ทั่วไป แล้วมี อาการ ที่มี ความสับสน เกิดความ มึนงง ตาไว ต่อแสง แพ้แสง ไม่อยาก ตื่นนอน ง่วงอยู่ ตลอด

มีผื่น ขึ้นมา ตามผิวหนัง ไข้สูง อาเจียน ไม่มี สมาธิ คอแข็ง ปวดหัว หนักจน รับรู้ ถึงความ ผิดปกติ ไม่อยาก อาหาร ชัก เป็นต้น แต่ถ้า หากว่า เกิดขึ้น ในเด็ก ทารก ที่อายุ ไม่เกิน เดือนเดียว จะพบว่า ร้องไห้ อยู่ตลอด เวลา มีไข้ขึ้น เคลื่อนไหว ร่างกาย ได้น้อย ดื่มน้อย ร้องไห้ อยู่ตลอด นอนมาก กระหม่อม เกิดนูน ชัดเจน

เยื่อหุ้มสมองอักเสบ

สาเหตุที่ เกิดขึ้น จากการ ที่ติดเชื้อ ไวรัส นับว่า เป็นความ รุนแรง น้อยอยู่ โดยส่วน ใหญ่ โดยจะ มีอาการ ท้องเสีย เกิดขึ้น มาให้ ได้สังเกต แต่ว่า มีผู้ป่วย บางราย ที่มี ความรุนแรง จากไวรัส ด้วย โดยการ ที่ไป ทำอันตราย ในสมอง ให้เกิด ความเสียหาย ขึ้นมา แบบ ถาวร

ต่อมา จากการ ที่ติดเชื้อ แบคทีเรีย รุนแรง มาก ต้องทำ การพบ แพทย์ ให้ได้ ไวที่สุด ไม่เช่นนั้น อาจเสีย ชีวิต ได้เลย เนื่องจาก ว่ามี

การแพร่ เชื้อที่ ไวมาก ไปใน ร่างกาย และ มีการ ติดจาก เชื้อรา ที่พบ ได้น้อย

เยื่อหุ้ม สมองอักเสบ แนวทาง การรักษา

เยื่อหุ้มสมองอักเสบ 4

แนวทาง การรักษา จะต้อง ดูว่า ผู้ป่วย ติดเชื้อ ด้วยสาเหตุ ใด เพื่อที่ จะรักษา ได้ จะมี การให้ ยาปฏิชีวนะ แล้วฉีด เข้าไป ในเส้น เลือดดำ

มีการ ให้ยา ฆ่าเชื้อ ซึ่งต้อง คอยติดตาม อากา รของ ผู้ป่วย

เยื่อหุ้ม สมองอักเสบ อันตราย ถึงชีวิต เมื่อเกิด โรคนี้ ขึ้นมา ทำให้ ต้องระวัง ตนเอง ให้ดี ในการ ใช้ชีวิต ไม่เช่นนั้น คุณอาจ ต้องมา ต่อสู้ กับโรคนี้ ได้ไม่ ทันตั้งตัว

เว็บสุขภาพดี ส่งเสริมร่างกายให้ดี พร้อมแนะนำข้อมูลที่ครบถ้วน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *