กลุ่มอาการ TOS 2

อย่าปล่อย ละเลย เด็ดขาด กลุ่มอาการ TOS เกิดขึ้น ได้กับ ทุกคน

กลุ่มอาการ TOS เป็น ภาวะ ที่เกิดขึ้น มาได้ ไม่ว่า จะเป็น เพศใด อายุ เท่าใด หรือจะ เรียกกัน ว่ากลุ่ม อาการ ทีโอเอส ในทางการ แพทย์กล่าว ได้ว่า เป็นการ ที่เกิด ความกด ทับขึ้น มาใน เส้นเลือด และใน ส่วนของ เส้นประสาท โดยเริ่ม ตั้งแต่ ในช่วง ต้นคอ กับช่วง รักแร้ ต่อเนื่อง ไปถึงไหล่ และ หน้าอก จะมี ด้วยกัน ทั้งหมด 3 ชนิด ด้วยกัน

มีอาการ ที่เกิดขึ้น กับหลอดเลือด เกิดขึ้น กับเส้น ประสาท เกิดจาก สาเหตุ ที่มี ความคลุมเครือ ยิ่งใน ผู้ที่ อายุ 20 ปี ไป จนถึง 40 ปี ต้องระวัง เป็นพิเศษ โดยปกติ แล้วจะ รักษา ให้หาย เองได้ แต่ทั้งนี้ เกิดขึ้น ใหม่ซ้ำได้ ทำให้ ต้องไม่ ละเลย เด็ดขาด

อาการ และ สาเหตุ ของ กลุ่มอาการ TOS

กลุ่มอาการ TOS 3

อาการ ที่เกิดขึ้น ในกรณี ที่เกิดการ กดทับ ในส่วน ของ หลอดเลือด จะพบว่า มีความ ปวดที่ แขน แล้วบวม ในปัญหา นี้จะ เกิดจาก การกดทับ ขึ้น จนทำ ให้การ ไหลเวียน ของเลือด ไม่ปกติ เกิดความ อ่อนแรง ตรวจแล้ว ไม่เจอ ชีพจร ในส่วน ของแขนขา มือ นิ้ว เกิดการ เปลี่ยนสี ขึ้น จะพบว่า เป็นสีม่วง มีความคล้ำ อย่างมาก เหน็บชา ในนิ้ว ที่เกิด อาการ เป็นต้น แต่ถ้า หากเกิด ในกรณี เส้นประสาท ในช่วงคอ จะพบว่า กล้ามเนื้อ ในส่วน ของฐาน นิ้วโป้ง เกิดลีบ อย่างเห็น ได้ชัด ชาที่แขน และ นิ้วมือ ไหล่ คอ เกิดการ ปวด กำมือ ไม่ได้ แบบเดิม แรงไม่มี

กลุ่มอาการ TOS 4

สาเหตุ ของ ภาวะนี้ ยังไม่ ทราบชัด เจนว่า เกิดขึ้น จากสิ่งใด กันแน่ โดยบุคคล ที่มี ความเสี่ยง ต่อปัญหา นี้เช่น เพศหญิง ผู้ที่ เครียด

อยู่บ่อยครั้ง ได้รับ การบาด เจ็บมา ที่คอ เคลื่อนไหว ท่าเดิม เป็นระยะ เวลานาน เกิดเนื้องอก นอนไม่หลับ เคลื่อนไหว ผิดท่า

กลุ่ม อาการ TOS แนวทาง การรักษา

กลุ่มอาการ TOS

แนวทาง การรักษา  ต้องมี การปรับ พฤติกรรม ในการ ใช้ชีวิต ต้องมี การจัด ท่าทาง ให้เหมาะสม กับการ ทำงาน ให้ได้ ไม่ทำ กิจกรรม

ที่เสี่ยง ต่อการ เกิดภาวะ นี้เช่น ยกน้ำหนัก นานๆ เลี่ยงการ ทำกิจกรรม ที่ต้อง ใช้แรง เยอะ มีการ ทำกายภาพ มีการ รับประทาน ยา

โดยแพทย์ จะเป็น ผู้สั่ง ยาให้

กลุ่ม อาการ TOS เป็นภาวะ ที่เกิด ขึ้นมา แล้ว ส่งผล กระทบ ต่อการ ใช้ชีวิต ถ้าหาก ว่าอยาก มีสุขภาพ ที่ดี ต้อง สังเกต ตนเอง ให้ดี

เมื่อเกิด อาการ ไม่พึง ประสงค์ ต้อง พบแพทย์ ทันที

เว็บสุขภาพดี ส่งเสริมร่างกายให้ดี พร้อมแนะนำข้อมูลที่ครบถ้วน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *