ปอดแฟบ 2

หลังผ่าตัด ให้สังเกต มีความเสี่ยง ปอดแฟบ อันตราย ต่อการ ใช้ชีวิต

ปอดแฟบ เป็นภาวะ ที่เกิดขึ้นได้ กับทุกเพศ ทุกวัย ในทางการ แพทย์กล่าว ได้ว่า เป็นการ ที่ถุงลม ในปอด เกิดการ ขยายตัว ขึ้นมา

แต่ไม่ เต็มที่ จนทำ ให้เกิด อาการ ไม่พึงประสงค์ ตามมา จะพบว่า การหมุนเวียน ของก๊าซออกซิเจน และ ก๊าซคาร์บอนได ออกไซด์

จะไม่ สามารถ ทำได้ เช่นเดิม รุนแรง ถึงขั้น เสียชีวิตได้ โดยหลังจาก ผ่าตัดจะต้อง ระวัง เป็นพิเศษ นี้ ทำให้ การทำงาน ของปอด เปลี่ยนแปลง ไปจากเดิม เพราะฉะนั้น ต้องไม่ ปล่อยละเลย เด็ดขาด

อาการ และ สาเหตุ ของ ภาวะ ปอดแฟบ

ปอดแฟบ 3
close-up young man walk up the stairs feeling a big pain on the chest with hand touching her chest, heart attack, healthcare and medicine concept

อาการที่ เกิดขึ้น ถ้าหาก ในกรณี ที่เกิดแฟบ เพียงแค่ เล็กน้อย เท่านั้น จะไม่แสดง อาการ ออกมา เนื่องจาก ว่าร่างกาย และ ก๊าซมี

การทำงาน ได้ตาม ปกติ ในกรณี ที่สังเกต ตนเองได้ จะพบว่า หายใจถี่ เหนื่อย หัวใจ เต้นเร็ว กว่าปกติ เหงื่อออก ได้ง่าย ตัวเขียว

กระวน กระวาย โดยส่วนมาก แล้วจะ เกิดหลัง จากที่มี การผ่าตัดมา และ เมื่อใด ที่มีไข้ หายใจเหนื่อย ไอ เป็นต้น ต้องรักษา ทันที

ปอดแฟบ

สาเหตุ ของภาวะนี้ พบได้ บ่อยมาก หลังจาก ทีมี การผ่าตัด ในส่วน ทางอก และท้อง ปัจจัยอื่นๆ เช่น เกิดการ อุดตัน ขึ้นมา ของระบบ

ทางเดินหายใจ เกิดแรง กดขึ้น มานอกปอด ปอดมี การทำงาน ผิดปกติ ป่วยด้วย โรคประจำตัว ที่พบได้บ่อย มะเร็งปอด โรคหัวใจ ผู้สูงอายุ กล้ามเนื้อใน ระบบ ทางเดิน หายใจ มีความ อ่อนแรง กลืนอาหาร สูบบุหรี่ ทำให้ ต้องมี การวินิจฉัย โดยแพทย์ ที่มี ความเชี่ยวชาญ เช่น

มีการเอกซเรย์ มีการ ส่องกล้อง เอกซเรย์

ปอดแฟบแนวทาง การรักษา และ ป้องกัน

ปอดแฟบ 4

แนวทาง การรักษา ต้องขึ้นอยู่ กับว่า เกิดจาก สาเหตุใด อย่างใน กรณี เกิดหลัง จากผ่าตัด จะต้อง มีการ หายใจ เข้าลึกๆ มีการ เคลื่อนไหว ร่างกาย อย่างค่อย เป็นค่อยไป ไม่ว่า จะเป็น การนั่ง การเดิน มีการใช้ เครื่องช่วย หายใจ เกิดจาก แรงดัน ภายนอกปอด เมื่อผู้ป่วย

มีเนื้องอก จะต้อง ผ่าตัดออก เป็นต้น ต้องรักษา ไม่เช่นนั้น จะเกิด ภาวะ แทรกซ้อนได้ ที่พบได้ บ่อยจะ เป็นออกซิเจน ในเลือดต่ำ และ

ภาวะ หัวใจ ล้มเหลว

แนวทางการป้องกัน ก่อนผ่าตัดต้องไม่มีการสูบบุหรี่ หลังผ่าตัดจะต้องดูแลสุขภาพตนเอง ฝึกให้ปอดเกิดการขยายตัว หายใจเข้าลึกๆ และค่อยๆหายใจออก

ปอดแฟบเป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน ต้องรู้เท่าทันให้ได้ ไม่เช่นนั้นจะอันตรายถึงชีวิต สุขภาพไม่แข็งแรง ใช้ชีวิตได้ยากลำบาก

เว็บสุขภาพดี ส่งเสริมร่างกายให้ดี พร้อมแนะนำข้อมูลที่ดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *