ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง 4

สังเกต ตัวเอง ให้ดี!! ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ส่งผล ต่อสุขภาพ ร้ายแรง

ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง เป็น ปัญหา ที่เกิดขึ้น ได้กับ ทุกคน เป็นการ ที่ร่างกาย ได้มี น้ำตาล กลูโคส ในเลือด ที่สูงมาก เกินกว่า ปกติ ในมาตรฐาน ที่เกิน 100 มิลลิกรัม ต่อ เดซิเบล

แล้วยัง มีความ เสี่ยงมาก ที่จะ ตรวจเจอ ว่าจะ ป่วยเป็น โรคเบาหวาน ซึ่ง ปกติ แล้วจะ มีการ ตรวจระดับ น้ำตาล ในเลือด ในช่วง เช้าก่อน ต้องมี การงด อาหาร ไปก่อน 8 ชั่วโมง ขั้นต่ำ

แต่ถ้า หากว่า เกิดภาวะ นี้แล้ว ไม่ทำ การรักษา ด้วยวิธี ที่ถูกต้อง อาจทำ ให้เกิด ภาวะ แทรกซ้อน ขึ้นมา ได้ จนส่ง ผลเสีย ต่อสุขภาพ ตามมา ในระยะยาว

อาการ และ สาเหตุ ของ ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง

ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง 2

อาการที่ เกิดขึ้น ในช่วงแรก จะตรวจ เจอระดับ น้ำตาล ที่มากกว่า 200 มิลลิกรัม ต่อ เดซิเบล เลยที เดียว ต้องใช้ ระยะ เวลา หลายวัน

จนกว่า จะแสดง อาการ ออกมา ชัดเจน ที่พบ ได้มาก จะปัสสาวะ ออกมา บ่อยมาก

มองเห็น ภาพต่างๆ ไม่ชัด รู้สึก หิวน้ำ มากผิด ปกติ เหนื่อยได้ ง่ายมาก แต่ถ้า หากว่า ไม่ได้ ทำการ รักษา อาการ จะหนักขึ้น

กว่าเดิม ได้มาก หายใจสั้น รู้สึกมี ความสับสน ปวดท้อง หมดสติ หายใจ แล้วมี กลิ่นที่ คล้ายกับ กลิ่นผลไม้

ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง 1

เป็นแผล แล้วหาย ได้ช้า กว่าปกติ เส้นประสาท ได้รับ ความเสียหาย เกิดขึ้น ท้องผูก ท้องเสีย เรื้อรัง ปากแห้งแตก เป็นต้น

สาเหตุที่ เกิดขึ้น ส่วนมาก แล้วมา จากการ ที่เป็น โรคเบาหวาน เป็นหลัก ปัจจัย ที่ก่อ ให้เกิด โรคนี้ ไม่ว่า จะเป็น การที่ ได้รับ ฮอร์โนอินซูลิน

มีการ รับประทาน ยาเบาหวานไ ม่ครบ กำหนด ไม่มี การควบคุม อาหาร พฤติกรรม ในการ ดำเนิน ชีวิต บาดเจ็บ มาจาก การผ่าตัด

รวมไป ถึงผู้ป่วย ที่เป็น โรคตับอ่อน อักเสบ อยู่แล้ว เป็น มะเร็ง ตับอ่อน มี ความเครียด มากเกิน ไป ไม่ออก กำลังกาย ผลข้าง เคียงจาก การใช้ ยาบาง ชนิด เกิดเนื้อ งอกขึ้น เป็นต้น

ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงแนวทาง การรักษา

ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง 3

มีการ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ในการ ดำเนิน ชีวิต ดื่มน้ำ ให้ มาก ขึ้น กว่า เดิม เพื่อที่ จะให้ น้ำตาล ได้ออก จาก ร่างกาย ออก กำลังกาย อย่าง สม่ำเสมอ งดการ ดื่มน้ำ อัดลม น้ำผลไม้ มีการ เปลี่ยน ชนิด ของยา ควบคุม น้ำตาล ให้อยู่ ในเกณฑ์ ปกติให้ ได้มาก ที่สุด

ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงเกิดขึ้น ได้กับ ทุกเพศ ทุกวัย ที่ล้วน แล้วมี ความเสี่ยง ที่เกิด ขึ้น ทำให้ ส่งผล กระทบ ต่อการ ดำเนิน ชีวิต

เว็บสุขภาพดี ส่งเสริมร่างกายให้ดี พร้อมแนะนำข้อมูลที่ครบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *