คันตา

รู้เท่าทัน!! คันตา เกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่พบได้

คันตา เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ที่เราต้องรู้เท่าทันให้ได้ เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นเพศใดอายุเท่าใด ถ้าหากว่าเกิดอาการรุนแรงขึ้นมา จะต้องมีการพบแพทย์ให้ไวที่สุด

อาการและสาเหตุของภาวะ คันตา

สาเหตุคันตา

อาการที่เกิดขึ้น ตาแฉะ ตาแดง เปลือกตาแดง มีความเจ็บตา ปวดตา มีความระคายเคืองต่อดวงตา เหมือนกับมีเศษผงมาอยู่ในดวงตา เกิดจุดเลือดขึ้นมา มองเห็นภาพต่าง ๆ ไม่ชัดเจน ทั้งนี้อาจเกิดจากการที่มีความอักเสบขึ้นมาในเปลือกตา จะเกิดเป็นตุ่มเล็กขึ้นมาได้

ทำให้รู้สึกมีความรำคาญ แล้วเกิดการเกาหรือมีการขยี้ตาอยู่บ่อยครั้งมากขึ้น จนเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงสาเหตุของภาวะนี้ ในกรณีแรกจะเกิดจากอาการแพ้ ทำให้เกิดอาการคันตาหรือที่บริเวณเปลือกตาขึ้นมาได้ ในกรณีที่เกิดจากตาล้า เป็นการใช้สายตาเป็นระยะเวลานาน

การรักษาคันตา

จนทำให้เกิดอาการแสบร้อนขึ้นมาที่ดวงตาได้ มีอาการคันตา เพราะสายตาไม่ได้มีการพักผ่อน และแสดงอาการอื่นร่วมด้วย เช่น ตามัว มีปัญหาในการลืมตา ตาแพ้แสง อีกทั้งยังเกิดได้จากการกรณีตาแห้งได้ เหมือนกับมีเศษอะไรเข้ามาในดวงตา

จนมีอาการรุนแรงขึ้นมา เช่น ตาแดง ตาแพ้แสง ตามัว ตาล้า มีปัญหาสายตาในช่วงตอนกลางคืน และเกิดจากปัญหาอื่น ๆ เช่น เปลือกตาอักเสบ เยื่อบุตาเกิดการอักเสบ กระจกตาเป็นรอย มีการติดเชื้อที่กระจกตาขึ้นมา ทำให้ต้องมีการวินิจฉัยกันอย่างละเอียดโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ

คันตาแนวทางการรักษาและป้องกัน

อาการคันตา

แนวทาวการรักษา ต้องดูว่าขึ้นอยู่กับสาเหตุใดที่ก่อให้เกิดปัญหานี้ ถ้าหากว่าเกิดจากอาการแพ้ ให้หลีกเลี่ยงสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ขึ้นมา มีการรับประทานยา มีการหยอดยา แต่ยาบางชนิดจะทำให้เกิดอาการง่วงขึ้นมาได้ สามารถล้างสารที่ก่อให้เกิดอาการนี้ขึ้นมา ล้างด้วยน้ำเกลือที่ไม่มีเชื้อโรค จะทำให้ความระคายเคืองลดลง

แนวทางการป้องกัน เช่น มีการทำความสะอาดห้องอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้เกิดเชื้อโรคและฝุ่นขึ้นมา ไม่สูบบุหรี่ในห้องที่ไม่สามารถระบายอากาศได้ดี คันตาเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย ต้องมีการป้องกันตนเองให้ดี และเมื่อเกิดความผิดปกติขึ้นมาแล้ว จะต้องพบแพทย์ให้ไวที่สุด

เว็บเพื่อสุขภาพดี ส่งเสริมร่างกายให้ดี พร้อมแนะนำข้อมูลที่ครบถ้วน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *