อาการสำลัก

ระวัง ตนเอง ให้ดี อย่าให้ เกิดอาการ สำลัก อันตราย รุนแรงถึง ขั้นเสียชีวิต

สำลัก เป็นอาการ ที่เมื่อมี สิ่งแปลกปลอม เข้าไปใน หลอดทางเดิน หายใจ ทำให้ ผู้ป่วย ไม่สามารถ หายใจได้ อย่างปกติ ทั้งนี้

ยังเป็นสิ่ง ที่มี ความอันตราย ไม่น้อยเลย นั่นเอง เพราะอาจ จะรุนแรง ถึงชีวิตอีก ทั้งยังมี โอกาส เกิดขึ้นได้ กับทุก ๆ คน หากใส่ใจ

ตัวเอง ไม่มากพอ

อาการ และสาเหตุ ของ สำลัก

ภาวะสำลัก
elderly woman cough ,choke on wheelchair

อาการที่ เกิดขึ้นจะ เป็นสิ่งที่ เกิดขึ้น อย่างกะทันหัน ไม่มีใคร คิดว่าจะ เกิดเหตุการณ์ แบบนี้ขึ้น ซึ่งท่าน ที่ประสบ เหตุนั้นจะ มีอาการ

หายใจ ไม่ออก หรือติดขัด มีอาการ หายใจแรง และเสียงดัง พูดคุย ไม่ได้ มีอาการ ไอที่ รุนแรง เนื่องจาก พยายามที่ จะไอ เอาอาหาร

ที่ติด ออกมา

สาเหตุสำลัก

หากนาน ไปแล้วยัง ไม่สามารถ นำเศษ อาหาร ออกมา ได้นั้น จะมี อาการ ปากคล้ำ เพราะขาด อากาศ หายใจ หมดสติ และไม่รู้

สึกตัวใน ที่สุด สาเหตุ ของภาวะนี้ มากจากการ รับประทาน อาหาร แล้วมี การพูดคุย หรือหัวเราะ โดยไม่ คำนึงถึง ความปลอดภัย การรับประทาน อาหาร ที่รวดเร็ว จนเกินไป ทำให้เศษ อาหารนั้น ถูกเคี้ยว ไม่ละเอียด ดื่มน้ำเร็ว เกิดไป จนทำให้ ติดคอ และไอ อกมาได้

สำลักแนวทาง การรักษา และป้องกัน

สำลัก

แนวทาง การรักษา แบบเบื้อต้น ที่สามารถ ทำได้ก็ คือ ใช้สิ่งกระตุ้น ให้สิ่งที่ อยู่ใน หลอดอาหาร ออกมา ให้ได้ ควรช่วย โดยวิธี ตบหลัง

ซึ่งจะต้อง ทำให้ ถูกท่าด้วย ไม่เช่นนั้น ก็ไม่ได้ ผลอะไร อย่างถัดมา คือการนำ มือสอดไป ในหว่าง แขน และใช้มือ ทั้งสองข้าง ประสานกัน

ยกตัว ผู้นั้นขึ้น แล้วกดไป ที่ลิ้นปี่ แรง ๆ จนเศษ อาหาร กระเด็น ออกมา ถ้าไม่ สามารถ เอาออกได้ จริง ๆ ก็ควรไป พบแพทย์ ให้เร็วที่สุด แนวทาง การป้องกัน นั้นคือ การไม่รีบ หรือรับประทาน เร็วเกินไป ไม่พูดคุย หรือหัวเราะ ในขณะที่ อาหาร อยู่ในปาก

ทั้งนี้ ควรนึกถึง ความปลอดภัย เป็นอันดับแรก สำลักเป็นหนึ่ง สิ่งที่ ผู้คน ส่วนใหญ่ให้ การมองข้าม และขาดความ ระมัดระวัง โดยสิ่งนี้ สามารถ ทำให้ผู้ ที่เป็น เสียชีวิต กันมาก แล้วด้วย นั่นเอง ดังนั้น จึงเรียกได้ ว่ามีความอันตรายอย่างมากเลยทีเดียว รู้เช่นนี้แล้วก็ควรที่จะรอบคอบและระวังในเรื่องของการรับประทานอาหารให้ดีกว่าเดิม

เว็บสุขภาพดี ส่งเสริมร่างกายให้ดี พร้อมแนะนำข้อมูลที่ครบถ้วน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *