ไส้เลื่อนกระบังลม

ยิ่งอายุ มากขึ้น ยิ่งเสี่ยง ไส้เลื่อนกระบังลม ต้องหมั่น ตรวจสุขภาพ

ไส้เลื่อนกระบังลม เป็นปัญหา สุขภาพ ที่เกิด ขึ้นได้ ในทางการ แพทย์กล่าว ได้ว่า การที่ อวัยวะ ในท้อง คือ กระเพาะ อาหาร ในส่วน ด้านบน จะมี การเคลื่อน ไปอีก ที่หนึ่ง ไปที่ กระบังลม ในระยะ แรกไม่ได้ รุนแรง จะไม่ แสดงอาการ ใดออกมา

แต่เมื่อใด ที่รุนแรง จะเกิด อาการ ไม่พึง ประสงค์ขึ้น ที่พบได้ จะเป็น กรดไหลย้อน แสบร้อน ที่อก แน่นหน้าอก ส่วนใหญ่ จะพบ ในผู้ ที่มี อายุมาก หรือ ผู้ที่ เป็นโรคอ้วน น้ำหนัก เยอะมากๆ จะตรวจ เจอกับ โรคอื่น ถ้าหาก ว่าไม่ได้ มีอาการ หนักมาก จะไม่ ต้องรักษา หายได้ เองเพียง แค่ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ในการ ใช้ชีวิต เท่านั้น แต่เมื่อใด ที่รุนแรง ต้องพบ แพทย์ทันที

อาการ และ สาเหตุ ของ ไส้เลื่อนกระบังลม

ไส้เลื่อนกระบังลม2

อาการ ที่เกิดขึ้น จะพบว่า ไม่มี อาการ ใดๆ ออกมา ในระยะแรก แต่เมื่อมี ความรุนแรง ขึ้นจะ พบว่า เหมือนกับ เป็นกรด ไหลย้อน แสบร้อน

อยู่กลางอก เรอออกมา แล้วมี รสเปรี้ยว เจ็บอก หายใจ ลำบาก หายใจถี่ อาเจียน ออกมา เป็นเลือด อุจจาระ มีความผิด ปกติ เนื่องจาก

ว่าเป็นสีดำ

บ่งบอก ถึงอันตราย จากการ ที่มีเลือดออก จากทาง เดินอาหาร ทั้งนี้ ต้องพบ แพทย์ เมื่อใด ที่มี อาการ คลื่นไส้ เจ็บอก แน่นอก อาเจียน จนรู้สึก ว่าผิด ปกติแล้ว ไม่ควร ปล่อย ละเลย ต้องมี การตรวจ อย่างละเอียด

ไส้เลื่อนกระบังลม3

สาเหตุ ของภาวะนี้ ยังไม่ทราบ แน่ชัด แต่มี ปัจจัย เสี่ยงที่ ก่อให้ เกิดภาวะนี้ ขึ้นมา เช่น ในผู้อายุ มากขึ้น ยิ่ง 50 ปี ขึ้นไป จะมีความ

เสี่ยงมาก มีการได้ รับความ บาดเจ็บ ในช่องท้อง ป่วยเป็น โรคอ้วน มีน้ำหนักตัว ที่มาก เกินมาตรฐาน อยู่ใน ช่วงตั้งครรภ์ สูบบุหรี่เยอะ

กระบังลม มีความผิด ปกติมา ตั้งแต่ กำเนิดแล้ว โดยการ ที่มี ช่องว่าง มากเกินไป และผู้ที่มี พฤติกรรม ในการ ไอเรื้อรัง อาเจียน ออกกำลัง กายมาก จะมี ความเสี่ยง เช่นกัน

ไส้เลื่อน กระบังลม แนวทาง การรักษา และ ป้องกัน

ไส้เลื่อนกระบังลม4

แนวทางการรักษา มีการปรับเปลี่ยนถึงพฤติกรรมในการใช้ชีวิต ลดปริมาณอาหารที่ลดลง มีการใช้ยา โดยจะเป็นใช้ยาลดกรด สุดท้ายการผ่าตัด ในกรณีที่เจอภาวะแทรกซ้อนรุนแรง

แนวทางการป้องกัน ทำได้เพียงแค่ลดความเสี่ยงเท่านั้น ต้องหลีกเลี่ยงการเพิ่มความดันในท้อง สวมเสื้อผ้าให้พอดี ควบคุมน้ำหนักตนเอง หยุดสูบบุหรี่

ไส้เลื่อนกระบังลมเป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้อยู่บ่อยครั้ง ต้องระวังตนเองและป้องกันให้ดี ตรวจสุขภาพอยู่เสมอ เมื่อมีอาการผิดปกติพบแพทย์ทันที

เว็บสุขภาพดี ส่งเสริมร่างกายให้ดี พร้อมแนะนำข้อมูลที่ครบถ้วน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *