ม้ามแตก 1

ม้ามแตก อันตราย ถึงชีวิต ต้อง รักษา ทันที

ม้ามแตก เป็น ปัญหา ที่ไม่ใช่ เรื่อง เล็กน้อย ไม่ใช่ เรื่องไกล ตัวแต่ อย่างใด ในทาง การแพทย์ กล่าว ได้ว่า เป็นการ ที่เปลือก หุ้มม้ามแตก มา หรือ ในบาง รายเกิด การฉีก ขาดขึ้น มาได้

ส่งผล ให้เกิด เลือดไหล ออกมา อยู่ใน ท้อง จนทำ ให้เกิด อาการ ปวดท้อง หนักมาก ปวดรุนแรง ทำให้ ต้องรีบ นำผู้ป่วย

ส่งโรงพยาบาล ทันที ไม่เช่นนั้น จะอันตราย ถึงชีวิต ได้ ที่เกิด จากสาเหตุ ต่างๆ ทำให้ ต้องเห็น ความสำคัญ ของ ภาวะนี้

อาการ และ สาเหตุ ของ ม้ามแตก

ม้ามแตก 2
High angle view of young woman suffering from stomachache on sofa at home

อาการที่ เกิดขึ้น ส่วนมาก แล้วจะ เกิดการ ปวดท้อง ที่หนักมาก มีความ รุนแรง ปวดอย่าง ที่ไม่ เคยเป็น มาก่อน โดยจะ เป็นทาง

ด้านซ้าย ของ ช่องท้อง ในผู้ป่วย บางราย จะมี การปวด ที่หัว ไหล่ซ้าย ด้วย เวลา หายใจ แล้วรู้ สึกติดขัด เจ็บมาก เวลา ที่ได้ หายใจ

เมื่อได้ กดท้อ งแล้วจะ รู้สึก ว่าเจ็บ ประกอบ กับมี ความดัน ต่ำผิด ปกติ จากการ ที่เสีย เลือดมาก เกินไป จนทำ ให้หมด สติ เป็นลม หน้ามืด ช็อก อ่อนแรง คลื่นไส้ ซีด เป็นต้น

ม้ามแตก 3

สาเหตุที่ เกิดขึ้น จากการ ที่ร่างกาย ทางด้าน ซ้าย ได้มี ความบาด เจ็บขึ้น มา ไม่ว่า จะเป็น การที่ ได้รับแรง มาจาก การที่ ไปกระแทก มา แบบแรง ๆ

จาก อุบัติเหตุ ต่างๆ มีการ เล่นกีฬา แล้วเกิด การปะทะ กันเกิด ขึ้น การที่ โดน ทำร้าย ป่วยเป็น โรคมาลาเรีย โรคตับ และ อื่นๆ ที่ล้วน แล้วส่งผล ก่อให้ เกิดภาวะ ที่อันตรายนี้ ขึ้นมา

ม้ามแตกแนวทาง การรักษา และ ป้องกัน

ม้ามแตก 4

การรักษา จะต้อง ติดตาม อาการ ของ ผู้ป่วย ว่ามี ความรุนแรง มากแค่ ไหน มีการ ผ่าตัด ในผู้ป่วย ที่เกิด อาการหนัก แต่ถ้า หากว่า ไม่หนัก มาก จะให้ นอนดู อาการ ที่โรงพยาบาล ก่อน

เพื่อที่ จะสังเกต ว่าสัญญาณ ชีพมี ความปกติ หรือ ไม่ ปริมาณ เม็ดเลือด เป็น อย่างไร ในส่วน นี้แพทย์ จะเป็น ผู้ประเมิน อาการ ในกรณี ที่ความ ดันโลหิต ต่ำมาก

มีเลือด ออกมา ภายใน เป็นรอย ฉีกขาด จะต้อง ทำการ ผ่าตัด แล้วเย็บ แผลต่อไป อีกทั้ง ยังมี การอุด หลอดเลือด แดงด้วย จะทำ ให้เลือด ไม่ไหล ออกมา มากขึ้น

การป้องกัน ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากการที่ได้รับอุบัติเหตุมา ต้องระวังในการดำเนินชีวิต ขับขี่ยานพาหนะต้องไม่ประมาท เพื่อให้ไม่เกิดความเสี่ยง เป็นต้น

ม้ามแตกเป็นภาวะที่เกิดขึ้นมาได้กับทุกคน ที่ล้วนแล้วมีความเสี่ยงเกิดขึ้น ต้องระมัดระวังใช้ชีวิตมีสติ จะไม่เกิดปัญหานี้แน่นอน

เว็บสุขภาพดี ส่งเสริมร่างกายให้ดี พร้อมแนะนำข้อมูลให้ครบถ้วน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *