มะเร็งถุงน้ำดี 1

มะเร็งถุงน้ำดี พบได้ ยากแต่ พบได้ ก่อให้ เกิดอันตราย ต่อสุขภาพ

มะเร็งถุงน้ำดี เป็น ภาวะ ที่เกิด ขึ้นได้ ไม่ว่า จะเป็น เพศชาย หรือ หญิง ที่ไม่ ค่อยได้ พบผู้ป่วย ที่เกิด จากถุง น้ำดี เท่าไห ร่นัก ที่จะ เกิดมะเร็ง ที่ทำ ให้เกิด อันตราย ต่อร่างกาย ส่งผล ต่อปัญหา สุขภาพ ขึ้นมา ในภายหลัง โดยทาง การแพทย์ กล่าวว่า เป็นมะเร็ง ที่เกิด ขึ้นมา แล้ว อยู่ใน บริเวณถุงน้ำดี ที่อยู่ ใต้ตับ จะเห็น ได้ว่า อยู่จุด ชายโครง ด้านหน้า ปกติ แล้วจะ มีการ ผลิตสาร ชนิดหนึ่ง ที่มา เป็นตัว ช่วยให้ การย่อย อาหาร ประเภท ไขมัน มีประสิทธิภาพ มากยิ่ง ขึ้น ทำให้ ต้องรู้ เท่าทัน กัน

อาการ และ สาเหตุ ของ มะเร็งถุงน้ำดี

มะเร็งถุงน้ำดี 2

 อาการที่ เกิดขึ้นมา ในระยะแรก ที่เกิด ขึ้นมา จะไม่ได้ แสดงอาการ ออกมาเลย จะมา พบเมื่อ เกิดการ ลุกลาม ขึ้น ต้องรักษา ให้ไว

เมื่อเกิด โรคนี้ จะปวดท้อง ด้านขวา มาก เกิดก้อน เนื้อมา ในช่วง ท้องด้าน ขวา ช่องท้อง เกิดการ บวมขึ้น ท้องอืด แน่นท้อง

อาเจียน คลื่นไส้ ปัสสาวะออก มาแล้ว มีสีที่ เข้มขึ้น อุจจาระ มีสีที่ อ่อน ดีซ่าน น้ำหนัก ลดลง เรื่อยๆ ทำให้ เกิดซูบ ผอม ไข้ขึ้น คันตาม ร่างกาย

มะเร็งถุงน้ำดี 3

สาเหตุที่ ก่อให้ เกิดปัญหานี้ มาจาก การที่ DNA ของเซลล์ ที่ได้ มีการ ทำงาน กันแบบผิด ไปจาก ปกติเดิม ก่อให้ เกิดเซลล์ มะเร็ง

ขึ้นมา และ ปัจจัย ที่ก่อ ให้เกิด โรคนี้ เร็วขึ้น เช่น มีการ สูบบุหรี่ อยู่เสมอ มีปัญหา เกี่ยว กับ ถุงน้ำดี บ่อยครั้ง ผู้สูงอายุ เพศหญิง น้ำหนัก เกินเกณฑ์ มาตรฐาน อยู่ใน สภาพอากาศ ที่มี แต่มลพิษ คนใน ครอบครัว มีประวัติ ป่วยเป็น โรคนี้ มาก่อน ทำให้

ต้องมี การวินิจฉัย กันอย่าง ละเอียด เช่น มีการ ตรวจร่างกาย อย่างละเอียด ส่องกล้อง อัลตราซาวน์ ตรวตเลือด MRI SCAN ฉายตรวจ ภายใน ด้วยทาง รังสี เป็นต้น

มะเร็งถุงน้ำดีแนวทาง การรักษา และ ป้องกัน

มะเร็งถุงน้ำดี 4

แนวทาง การรักษา จะขึ้น อยู่กับ ว่าผู้ป่วย มีอาการ ในระดับ ไหนแล้ว จะมี การผ่าตัด ในส่วนนี้ จะเป็น ผู้ป่วย ในระยะแรก มีการ ให้ยา

เคมี บำบัด ในกรณี นี้ผู้ป่วย เริ่มอาการ หนัก มีการ ฉายรังสี จะ สามารถ ทำให้ เซลล์โดน ทำลาย วิธี ดูแล ตาม อาการ ควบคุม ไม่ให้ รุนแรง กว่าเดิม

การป้องกัน ต้อง ควบคุม น้ำหนัก ตนเอง ให้อยู่ ในเกณฑ์ ที่ปกติ รับประทาน อาหาร ครบ 5 หมู่ และ มีประโยชน์ ไม่สูบบุหรี่ อยู่ใน สภาพแวดล้อมที่ไม่มีมลพิษ

มะเร็งถุงน้ำดีเป็นโรคที่เกิดขึ้นมาแล้ว ต้องรักษากันให้ได้ทันที ไม่เช่นนั้นก่อให้เกิดการลุกลามขึ้นมาได้ ต้องป้องกันไม่ให้ตนเองอยู่ในความเสี่ยงที่เกิดโรคนี้และโรคอื่นๆเด็ดขาด ถ้าอยากมีสุขภาพที่ดีในทุกวัน

เว็บสุขภาพดี ส่งเสริมร่างกายให้ดี พร้อมแนะนำข้อมูลที่ครบถ้วน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *