นอนไม่หลับ

นอนไม่หลับ ส่งผลกระทบ ต่อการ ใช้ชีวิต ประจำวัน ให้รีบ หาวิธี การรักษา เพื่อสุขภาพ ที่แข็งแรง

นอนไม่หลับ เป็นอาการ ที่ส่งผล กระทบ ต่อชีวิต ในทางการ แพทย์กล่าว ได้ว่า เป็นโรค ที่เกิด ความผิด ปกติ ขึ้นมา ในการนอน ที่จะมี อาการ นอนยากมาก เมื่อถึง เวลาแล้ว จะไม่ ง่วงนอน นอนหลับแล้ว ไม่สนิท ตอนกลางคืน

เมื่อตื่น ขึ้นมาแล้ว ไม่สามารถ ที่จะกลับ ไปนอนได้ ตามกติ ถึงจะ รู้สึกว่า ตนเองมี อาการ อ่อนแรง เพลีย เหนื่อยมาก แค่ไหน ก็ตาม จนก่อให้ เกิดเป็น ปัญหา เรื้อรัง ที่มา ก่อกวน จิตใจ อย่างมาก ในกระบวน การทำงาน ของร่างกาย ทำให้ ต้องมา รู้เท่าทัน

นอนไม่หลับ อาการ และสาเหตุ

ภาวะนอนไม่หลับ

อาการที่ เกิดขึ้น นอนไม่หลับ เกิดอาการ กระสับ กระส่าย ต้องใช้ ระยะ เวลานาน กว่าจะนอน ได้ตาม ปกติ นอนหลับ ๆ ตื่น ๆ ขึ้นมา

อยู่กลางดึก อยู่บ่อยครั้ง อ่อนแรง เหนื่อยง่าย ง่วงนอน อยู่ตลอด เวลาใน ช่วงระยะ เวลา กลางวัน ไม่มี สมาธิ อ่อนแรง เพลีย ความจำ

ไม่ดี การทำงาน เกิดความ ผิดพลาด

ต้องการ นอนพักผ่อน อยู่ตลอด เวลา ความจำ ไม่ดี สาเหตุ ของภาวะนี้ มีปัญหา เกิดขึ้น มาทาง ร่างกาย เช่น เกิดอาการ เจ็บป่วย ของโรค

อยู่แล้ว เช่น ไมเกรน มีการ ได้รับ บาดเจ็บ ในอุบัติเหตุ ขึ้นมา ป่วยเป็น โรคมะเร็ง กรนขณะนอน ฮอร์โมน ในร่างกาย เกิดความ

เปลี่ยนแปลงไป จากเดิม

สาเหตุนอนไม่หลับ

ต่อมาเกิด จากปัญหา ทางด้าน จิตใจ รวมไป ถึงปัจจัย ภายนอก ที่ล้วน แล้วอาจ อยู่ใน สภาพแวดล้อม ที่ไม่มี ความเหมาะสม และปัจจัยอื่น เช่น การนอน ผิดเวลา ไปจากเดิม มีการกิน อาหาร ที่มากเกิน ไปก่อนนอน

นอนไม่หลับแนวทาง การรักษา และป้องกัน

อาการนอนไม่หลับ
Sleepless young woman suffering from insomnia or nightmares close up, bad dreams, tired depressed female covering eyes with hands, lying on pillow in bed, feeling headache or migraine

แนวทางการรักษา ต้องมีการดูแลตนเอง จะต้องมีการปรับเปลี่ยนเวลานอนให้อยู่ในความเหมาะสมมากที่สุด มีการรักษาด้วยยา

จะต้องเป็นการจ่ายยาโดยแพทย์เท่านั้น เช่น ยาต้านเศร้า ยานอนหลับ มีการบำบัดโดยแพทย์ แนวทางการป้องกัน

มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนให้เกิดความเหมาะสมมากที่สุด เปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้เกิดความผ่อนคลาย ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มีการรลดความเครียดในแต่ละวันให้ได้ นอนไม่หลับเป็นปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นมาได้กับทุกคน

อยากให้มีการป้องกันตนเอง ลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดภาวะนี้ และที่สำคัญถ้าหากว่ามีอาการที่ผิดปกติจนรู้ตัวว่าไม่สามารถรักษาได้ด้วยตนเอง ให้รีบพบแพทย์โดยด่วน

เว็บสุขภาพดี ส่งเสริมร่างกายให้ดี พร้อมแนะนำข้อมูลที่ครบถ้วน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *