ติดเชื้อในกระแสเลือด3

ติดเชื้อ ในกระแสเลือด อันตราย ถึงขั้นเสีย ชีวิต ต้องรักษา ให้ได้ โดยด่วน

ติดเชื้อในกระแสเลือด เป็นปัญหา ที่เกิดขึ้น เรียกได้ว่า อันตราย อย่างมาก รุนแรงถึง ขั้นเสียชีวิต ได้เลยทีเดียว ในทางการ แพทย์กล่าว

ได้ว่า การติด เชื้อขึ้นมา ในกระแสเลือด โดยจะ เกิดจากการ ติดเชื้อ แบคทีเรีย อาจเกิด ขึ้นได้ ในส่วนใด ของร่างกาย

ทำให้ เชื้อนี้ ได้เข้า ไปในเลือด จำเป็น ต้องรักษา ทันที ไม่เช่นนั้น อาการจะ แย่กว่าเดิม เกิดการ อักเสบทั่ว ทั้งร่างกายได้ จนทำ ให้ลิ่มเลือด เกิดการ อุดตันขึ้น การที่ จะนำ ออกซิเจน ไปเลี้ยง ในส่วน ต่างๆ ของร่างกาย ไม่สามารถ ทำได้ รุนแรง ถึงขั้น ที่ทำให้ อวัยวะ ในร่างกาย

เกิดการ ล้มเหลว ขึ้น ต้องรีบ รักษา ให้ไวที่สุด

อาการ และ สาเหตุ ของ ติดเชื้อในกระแสเลือด

อ

อาการ ที่เกิดขึ้น ในเบื้องต้น แล้วจะพบ ได้ว่า มีความรู้ สึกหนาว มือเย็น เท้าเย็น ไข้ขึ้นสูง ต่อเนื่อง อาการเริ่ม แสดงหนัก ออกมา ขึ้นเรื่อยๆ เยื่อหุ้มสมอง เกิดการ อักเสบ หายใจไว ชีพจร เต้นไว ไม่รู้สึกตัว คลื่นไส้ อาเจียน เลือดไม่ สามารถ ไปเลี้ยง ส่วนต่างๆ ของ ร่างกาย

ปัสสาวะน้อย ผิวหนัง จะเกิด เป็นจุดแดง มีรอยช้ำ เกิดขึ้น ผิวซีด เหนื่อยง่าย ซึม เมื่อได้ กดลอย ที่อยู่ บริเวณ ผิวหนัง แล้ว จะไม่หายไป

ติดเชื้อในกระแสเลือด2

สาเหตุ ของ ภาวะนี้ เกิดจาก การติดเชื้อ แบคทีเรีย มีการติด เชื้อที่ไต ป่วยเป็น โรคทาง เดินปัสสาวะ อักเสบขึ้น มีการติด เชื้อที่ปอด

จนทำ ให้ปอดบวม ผู้ที่ได้ รับการ บาดเจ็บ จากการ ที่โดน ไฟลวก ทำให้ เกิดแผลขึ้น มาใหญ่ ผู้ที่ อายุน้อย หลังจาก ผ่าตัด อาจเกิด

ภาวะแทรกซ้อน ตามมาได้ ผู้ที่ใช้ เครื่องช่วย หายใจ สวนปัสสาวะ และอื่นๆ ทำให้ ต้องมีการ วินิจฉัยกัน อย่างละเอียด ต่อไป เช่น

ตรวจอาการ ตรวจเลือด

ติดเชื้อใน กระแสเลือด แนวทาง การรักษา และ ป้องกัน

ติดเชื้อในกระแสเลือด

แนวทาง การรักษา จะมีการ รักษา ด้วยยา โดยจะ ตามอาการ ที่เกิดขึ้น จะมี การให้ ยาปฏิชีวนะ ให้สาร น้ำไป ที่หลอด เลือดดำ ให้ยาเพิ่ม ความดัน โลหิต มีการผ่าตัด ไม่เช่นนั้น จะเกิด ภาวะ แทรกซ้อน ที่อันตราย ถึงชีวิตได้ เช่น ระบบหายใจ ล้มเหลว แบบเฉียบพลัน อวัยวะ

ในร่างกาย ทำงาน ผิดปกติ

แนวทาง การป้องกัน ไม่สูบบุหรี่ รับประทาน อาหาร ที่มีประโยชน์ ต่อร่างกาย ไม่ใช้สาร เสพติด ล้างมือให้ สะอาด ฆ่าเชื้อ ระวังการ ใช้ชีวิต ไม่ให้ เสี่ยงเกิด บาดแผล หรือ อุบัติเหตุ

ติดเชื้อในกระแสเลือดเป็นภาวะที่เกิดขึ้นมาแล้วอันตรายถึงชีวิต เมื่อมีความผิดปกติขึ้นต้องรักษาทันที ห้ามปล่อยละเลยเด็ดขาด

เว็บสุขภาพดี ส่งเสริมร่ายกายให้ดี พร้อมแนะนำข้อมูลที่ครบถ้วน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *