ท้องมาน

ความผิด ปกติเกี่ยว กับตับ ท้องมาน ปัญหา สุขภาพ ใกล้ตัว

ท้องมาน เป็นความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ได้กับ ทุกท่าน แต่ใน ส่วนใหญ่ แล้วนั้น จะเกิดขึ้น กับเด็ก ๆ ที่มี่ ช่วงอายุ ประมาณ 2-12 ปี ถึงอย่างไร ความเสี่ยง ที่จะ เกิดขึ้น กับทุก ๆ ท่านก็มี ไม่น้อย เนื่องจาก ของเหลว ภายใน ช่องท้อง นั้นมีการ สะสมมา อย่างต่อเนื่อง

จึงทำให้ ท้องของ ผู้ป่วยนั้น มีขนาดที่ใหญ่ ขึ้นอย่างเห็น ได้ชัดเจน ทั้งนี้ก็ เป็นสัญญาณ เตือนว่า ร่างกายนั้น มีความเสี่ยง ต่อโรคอื่น ๆ

เช่น มะเร็ง ไตวาย เป็นต้น ทั้งนี้ก็ ควรที่ จะได้รับ การรักษา โดยเร็ว ที่สุด เพื่อความ ปลอดภัย ของชีวิต

อาการ และสาเหตุ ของภาวะ ท้องมาน

ท้องมาน 4

อาการ ที่เกิดขึ้น จะมี ลักษณะ ที่ค่อนข้าง จะค่อย ๆ โตขึ้น อย่างช้า ๆ ในส่วนใหญ่ และก็จะ ไม่ค่อย มีอาการ ใดแสดง ออกมา ให้เห็น

มากนัก ในกรณี ที่ผู้ป่วย มีของเหลว อยู่ภายใน ช่องท้อง มากเกินไป จะทำให้ รู้สึก ปวดท้อง ท้องอืด หายใจ ได้ไม่ ทั่วท้อง

ท้องมาน 3

และอาจ จะส่งผล ท้ายแรง มากขึ้นต่อ เยื่อหุ้มปอด และควรจะ รีบไป พบแพทย์ ทันที ถ้ามี อาการ ไม่อยาก อาหาร น้ำหนัก เพิ่มขึ้น ต่อเนื่อง ท้องบวมโต มีอาการ ตัวร้อน เป็นไข้ อาเจียน และแสบร้อน กลางอก สาเหตุของ ภาวะนี้ จะเกิดได้ จากความ ดันเลือด ในตับมี การเพิ่ม

สูงกว่าปกติ และอาจ จะมา จากการ ที่ตับ ทำงาน ผิดปกติ จึงก่อให้ การกำจัด น้ำใน ร่างกาย ไม่ดี เท่าที่ควร หรือมา จากโรค อื่น ๆ ได้ เช่น ตับอ่อน อักเสบ ไตวาย วัณโรค ตับแข็ง และมะเร็ง เป็นต้น

ท้องมานแนวทาง การรักษา และป้องกัน

ท้องมาน 2

ในส่วนของ แนวทาง การรักษา แพทย์จะ วินิจฉัย ถึงสาเหตุ ที่เกิดขึ้น และจะมี การรักษา โดยใช้ยา เพื่อช่วย ในการ ขับน้ำ อีกหนึ่ง

วิธีการ รักษา ที่ได้ ผลมาก ๆ ก็คือ เจาะน้ำ ที่ช่อง ท้องออกมา จะใช้ วิธีการ นี้ก็ต่อเมื่อ ใช้วิธีอื่น ไม่ได้ผล ซึ่งการรักษา แบบนี้จะ ช่วยให้

ผู้ป่วยนั้นสบายตัว ได้เร็วมากขึ้น

อีกหนึ่งวิธีที่ แพทย์เลือก ทำอย่าง สุดท้าย คือการผ่าตัด แนวทางการ ป้องกัน ควรจะต้องได้รับวัคซีนที่ครบถ้วน มีความระมัดระวังเรื่องของการใช้ยาหรืออาหารเสริมแต่ละชนิด ผู้ที่เป็นโรคตับแข็งควรจะต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษท้องมานเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้ แต่การป้องกันนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ดีกว่า ดังนั้นควรหันมาใส่ใจดูแลตัวเองกันให้มาก ๆ

เว็บสุขภาพดี ส่งเสริมร่างกายให้ดี พร้อมแนะนำข้อมูลที่ครบถ้วน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *