กลุ่มอาการประสาทมือชา 4

กลุ่มอาการประสาทมือชา สัญญาณ เตือนอันตราย ที่ต้องรู้ เท่าทัน

กลุ่มอาการประสาทมือชา เป็นปัญหา ที่เกิดขึ้น ได้กับ ทุกคน ในทางการ แพทย์กล่าว ได้ว่า เป็นการที่ เส้นประสาท มีเดียน

ซึ่งเป็นส่วน ของเส้น ประสาทหลัก ของมือ ที่มีการ บีบอัด หรือเกิดการ กดทับกัน ขึ้นมาที่ ในข้อมือ จนทำให้ โครงสร้างมือ เกิดความ

ผิดปกติขึ้น หรือบางราย อาจเกิด จากการ ใช้งานมือ ที่ไม่ถูกวิธี ทำให้เกิด อาการ ต่าง ๆ ที่ไม่พึง ประสงค์ ขึ้นมา ส่วนใหญ่แล้ว จะมี

ความรู้สึกเจ็บ ชา เป็น ส่วนมาก ทำให้ ต้องได้รับ การรักษา ทันที และอาจ เป็นสัญญาณ เตือนอันตราย ที่น่าเป็น ห่วงก็ว่าได้

อาการ และ สาเหตุของ กลุ่มอาการประสาทมือชา

กลุ่มอาการประสาทมือชา 2

อาการที่ เกิดขึ้น จะพบว่า มีความชา เกิดเหน็บขึ้น มีความปวด แสบร้อน ที่ฝ่ามือ และในส่วน นิ้วมือ ยิ่งเป็น นิ้วโป้งกับ นิ้วชี้เกิด ขึ้นมา

บ่อยครั้ง จนทำ ให้รู้สึก ได้ว่า เหมือนโดน ไฟช็อต ที่นิ้ว มีความปวด หรือเกิดเหน็บ ขึ้นมา โดนจะ เริ่มจาก ปลายแขน ต่อเนื่องไป จนถึงหัวไหล่ เลยทีเดียว การใช้ชีวิต ในแต่ละวัน เป็นไปด้วย ความยาก ลำบาก ใช้มือ ตามปกติ ไม่ได้ แม้แต่ การหยิบ สิ่งของก็ ไม่สามารถ ทำได้

กลุ่มอาการประสาทมือชา

สาเหตุของ ภาวะนี้ เกิดจากการ ที่เส้นประสาท มีเดียน ได้มี การโดน บีบอัด หรือมี การกดทับ ที่ข้อมือ และยังเกิด ขึ้นจาก หลายปัจจัยมาก เช่น ด้านพันธุกรรม มีการ อักเสบ ของเนื้อเยื่อ ที่ข้อมือ โรคอ้วน โรคไฮโปไทรอยด์ ความผิด ปกติใน ด้านโครงสร้าง มาอยู่แล้ว เส้นประสาท โดนทำลาย ด้วยโรคเรื้อรัง

กลุ่มอาการ ประสาทมือชา แนวทาง การรักษา และป้องกัน

กลุ่มอาการประสาทมือชา 3

แนวทาง การรักษา ในเบื้องต้น จะมีการ ให้ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ในการใช้ ชีวิตก่อน ให้พักมือ หลังจากที่ ใช้งาน มานาน มีการทำ

กายภาพ ใช้ยาสเตียรอยด์ ใส่เฝือก ใช้อุปกรณ์ เพื่อที่จะ ช่วยพยุง มีการรับ ประทานยา เพื่อบรรเทา อาการ ที่เกิดขึ้น

แนวทางการ ป้องกัน จะต้องมี การใช้งาน ที่ข้อมือ ด้วยความ ระวัง พักมือเป็น ระยะไม่ใช้ งานข้อมือ ติดต่อกัน พยายามทำ ให้มือเกิด

ความอบอุ่น ควบคุม น้ำหนัก ตามเกณฑ์

กลุ่มอาการ ประสาทมือชา เป็นปัญหา ที่เกิดขึ้นได้ กับทุกคน ส่งผลต่อ การดำเนิน ชีวิต ที่จะยาก ลำบากกว่า เดิมมาก สิ่งที่ ควรทำ

คือการ ป้องกัน ให้ดี จะทำให้ ความเสี่ยง ต่อการ เกิดภาวะนี้ น้อยกว่า เดิมแน่นอน

เว็บสุขภาพดี ส่งเสริมร่างกายให้ดี พร้อมแนะนำข้อมูลที่ครบถ้วน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *